ពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥


ព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លើកទី៣៩ អាណត្តិទី៥ នៅស្នាក់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងបាត់ដំបង ។

image image image image image