កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការណែនាំ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧


រសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈក ម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តផែនការណែនាំ ឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេច ក្រឡាហោម ស ខេង អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តបាត់ដំបង នៅសាលប្រជុំទីស្នាក់កាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តបាត់ដំបង ។

 

image image image image