ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជូនដល់សកមជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូូមិ សង្កាត់ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង ចំនួន៣០០នាក់


ព្រឹកថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញអធិបតីក្នុងពិធីបើក និងជាគ្រូឧទ្ទេសវគ្គអប់រំនយោបាយជូនដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សភូូមិ សង្កាត់ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៣០០នាក់ ។ វគ្គអប់រំនយោបាយនេះមានរយៈពេល ២ថ្ងៃ និង១ព្រឹក ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣-០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលមានគ្រូឧទ្ទេស ចំនួន៥រូប ។

image img_5235 img_5237 img_5238 img_5239 img_5240 img_5245 image