ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ច័ន្ទ សុផល សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយ ដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងមានការជួយឧបត្ថម្ភ គាំទ្រពី ឯកឧត្តម ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយក្រុងបាត់ដំបង និងសង្កាត់ ជូនដល់សកម្មជនយុវជនគណបក្សភូមិ សង្កាត់ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង និងចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមចំនួន៣០០នាក់ ដែលបានបញ្ចប់វគ្គរយៈពេល ២ថ្ងៃ ១ព្រឹក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ដល់ទី០៥ ខែឆ្នាំ២០១៦ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ។

img_5274 img_5275 img_5276 img_5279 img_5280 img_5281 img_5282 img_5284 img_5288 img_5289 img_5290 img_5292