ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទសោភ័ណ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង


ខេត្តបាត់ដំបង៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ជាម ច័ន្ទ សោភ័ណ ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះជួយសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់ដំបង បានដឹងនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័នក្បាលម៉ាសីុន សង្កាត់ទៅដល់រចនាសម្ព័នក្បាលម៉ាសីុនភូមិ ក្នុងសង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច ក្រុងបាត់imageដំបង នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ។

 

 

 

 

image